Visie
Respect is een kernwaarde

Visie

Geëngageerde medewerkers creëren sterke bedrijven. Goed gevormde en gemotiveerde mensen werken optimaal samen als ze zich thuis voelen in het bedrijf waarvoor ze werken. Een goede werkrelatie met collega's en verantwoordelijken verhoogt de kwaliteit van het werk en het welbevinden.

Aandachtig luisteren 

Interne communicatie vinden we bijzonder belangrijk. We luisteren naar onze medewerkers. We geven hen de kans om o.a. via anonieme tevredenheidsenquêtes feedback te geven op de manier van samenwerken.

Groeikansen aanbieden

We stimuleren onze bedrijven om hun werknemers de ruimte te geven zich verder te ontplooien. Mensen willen graag hun job goed doen. Door permanente vorming en persoonlijke begeleiding krijgen ze de kans om te groeien in hun professionalisme.
 

Medewerkers krijgen de ruimte om hun werk zelf zo in te richten dat zij de gestelde resultaten bereiken. Ze worden a.h.w. eigenaar van hun eigen werkprocessen zodat ze die van binnenuit kunnen verbeteren.

Respectvol communiceren

Eerlijke en respectvolle communicatie is voor ons zeer belangrijk. Zakelijk, maar met respect voor ieder individu en ieders mening of standpunt. Zowel met collega’s, met klanten als met leveranciers, en vice-versa.

"If you have respect for people as they are, you can be more effective in helping them to become better than they are." (John W. Gardner)

Eenvoud versterken

Het aantal hiërarchische niveaus in onze bedrijven wordt tot een minimum beperkt. De beslissingslijnen zijn kort. We kiezen voor een omgangs- en overlegcultuur die tegelijk informeel én direct is, met respect voor procedures die voor een goede werking noodzakelijk zijn. Investeringen in ICT versterken deze aanpak.