Geëngageerde medewerkers creëren sterke bedrijven. We gaan voor duurzame en zinvolle tewerkstelling. We zetten in op opleiding, begeleiding en een persoonsgerichte ondersteuning. 
Group Daenens Group Daenens